Arkiv för januari 2011

För fort för Ask?

söndag 30 januari 2011

Datalagringsdirektivet är ett påfund av EU från 2005. Snart beslutar riksdagen om implementering av den svenska versionen.

Vad telekombolagen kommer att tvingas göra är dock ännu inte så solklart att de kan skrida till verket utan att eventuellt skjuta över målet, på kundernas bekostnad. Att ha rätt saker startklara kräver viss framförhållning, baserad på exakta förhandsbesked.

Det i sin tur kräver att riksdagen har en aning om vad den lagstiftar om, men när det gäller ”IT” lagstiftar man i stället utifrån hur man tror att det fungerar. Det är visserligen symptomatiskt att den totalt okunnige saknar perspektiv på sin kunskapsbrist, men i riksdagen är det en oacceptabel återkommande katastrof.

Internetoperatören Bahnhof kommer nu att lösa problemet genom att gå runt det med en VPN-tjänst. På så sätt kommer Bahnhof att kunna lagra all tillgänglig trafikdata samtidigt som ”informationen i praktiken kommer att sakna relevans”.

Och vad säger justitieminister Beatrice Ask om den saken?
– Den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt. Det är omöjligt att täcka in varje möjlighet till alternativa vägar.
Så sant, VPN har sitt ursprung i Arpanet på 70-talet men nuvarande protokoll etablerades så sent som på 90-talet.

Då var datalagringsdirektivet inte ens påtänkt!

Sveriges Radio