Kategori “Artiklar”

Republik på fem minuter

söndag 9 januari 2011

Jag är republikan, och medlem i RepF, Republikanska Föreningen. Det innebär att jag vill avskaffa monarkin, fullständigt, och att Sverige ska vara en republik. Det här brukar uppfattas som både omstörtande och omständligt, och jag ska snabbt och enkelt förklara varför det inte behöver vara det. Principerna tar ungefär fem minuter att klara av, men grundlagen föreskriver att det tar ungefär fem år att genomföra.

En av de vanligaste invändningarna mot republik är att vi inte ska ha en presidentmakt. Nej, just det, det anser inte jag heller, för republik innebär inte president, det innebär ”inte kung”. Annorlunda uttryckt innebär republik i Sverige att landet ska införa demokrati fullt ut. Det har vi inte nu, vi har demokrati med vissa ålderdomliga och förlegade undantag. Monarkin som statsskick är K-märkt, på demokratins bekostnad.

En annan vanlig invändning mot republik är att ”Kungahuset och kungafamiljen är ju så bra PR för Sverige”. Jaha, och jag har påstått att slottet ska brännas ner och att kungafamiljen ska avrättas? (Fransk modell.) Jag säger bara att familjen Bernadotte inte ska ha en särställning i grundlagen (eller annan lag), varken i negativ eller positiv mening. Idag har kungen immunitet mot lagar som omfattar alla andra. Samtidigt är han fråntagen rättigheter alla andra har. Ingen familj ska ha en särställning i lagen! PR kan familjen Bernadotte dock fortsätta med även i en republik.

Republik i Sverige kan vara så enkelt att genomföra att de flesta aldrig kommer att märka skillnaden. Och då infinner sig frågan: Varför republik om det inte ens märks? Svaret heter konsekvens. En demokratisk nation ska inte ha ett inkonsekvent statsskick med inkonsekventa lagar. Annorlunda uttryckt ska alla vara lika inför lagen, utan att någon genom blodsarv är undantagen från detta. Principiellt är republiken lika viktig som separationen mellan kyrkan och staten, d.v.s. sekulariseringen. Den separationen är f.ö. inte heller fullbordad, och där finns ett direkt samband med monarkin. Jag ska dock inte här gå närmare in på dessa samband, då republikfrågan i sig inte är avhängig av sekulariseringen.

Jag kallar den här texten för ”Republik på fem minuter”, helt enkelt för att snabbreceptet som löser alla problem går så fort att redogöra för, eller fortare.

Då kör vi!

Statschefen ska inte vara kungen, utan den demokratiskt valde/a statsministern. Statsministern är redan Sveriges de facto högsta ämbete, och så kan det fortsätta vara. President behövs alltså ingen i en republik. Kungens övriga fåtal konstitutionella uppgifter kan med fördel övertas av Riksdagens talman. I andra nationer har talmannen liknande uppgifter. Återstår bara att skriva om grundlagen i enlighet med detta och klubba igenom den under två mandatperioder. Då var den konstitutionella delen klar.

Familjen Bernadotte är därmed en familj bland alla andra i juridisk mening. De är dock inte en familj som alla andra, i praktisk mening. Av det skälet har de all anledning att exempelvis bilda familjeföretaget Kungahuset AB. Kunder och andra ekonomiska intressenter lär finnas så att inkomsterna räcker till att ersätta det tidigare apanaget med. Förslagsvis kommer verksamheten att även i fortsättningen gå ut på att klippa band, dela ut Nobelpris och representera Svenskt näringsliv i utlandet.

Slott och andra gamla byggnader brukar vi vårda av kulturhistoriska skäl. Lämpligen fortsätter vi med detta, och lämpligen kommer Stockholms slott att ägas av något statligt fastighetsbolag. Då kan ju, lämpligen, Kungahuset AB hyra ändamålsenliga lokaler och bostad åt familjen Bernadotte i slottet, eller i alla fall åt dem i familjen som vill bo där. Faktiskt gör de ju som de vill med den saken i en riktig demokrati.

Om den återstående invändningen är att monarkin är ”tradition”, så har vi infört allmän och lika rösträtt, även för kvinnor, vi har fått religionsfrihet, har förbjudit barnaga och infört högertrafik. Samt mycket annat, såsom separationen Kyrka-Stat. Jag förstår att du anser att allt detta måste var fel eftersom det har brutit traditioner. Faktum är att husförhör, häxbränning, indelningsverk, livegenskap, rösträtt enbart för förmögna män, dödsstraff, tvånget att tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan, och andra gamla fina traditioner kanske också var värda att bevara?

Henrik Schullström

(Artikeln har publicerats tidigare. Denna version är lätt reviderad.)