Inlägg med etiketten “Kosmologi”

Påvens stora skräll

söndag 23 januari 2011

Påven har nyligen kommit på att erkänna Big Bang som universums ursprung. Fortfarande påstås dock den där Gud™ ligga bakom alltihopa, men så är han ju också ett av Vatikanens mest lönsamma varumärken.

Men varför detta totalt onödigt enorma universum när hela syftet bara var vi och vår ände av vår galax? Och varför miljarder år av planlöst kaos innan han kom till saken med det? Moseboks-versionen är onekligen mer målinriktad och beslutsam, och den är en säker gammal bestseller, så varför håller inte Påven fast vid den?

Givetvis undrar vi inte alls. Katolska kyrkan retirerar ju vanemässigt vartefter de vetenskapliga landvinningarna beslår den med att ha fel, om än under stor vånda och med betydande dröjsmål. Som konsekvens av de samlade pudlarna skulle den nuvarande verksamheten vederbörligen läggas ner och Vatikanen nyöppna som kennel.

I stället har Påven som kompromiss omlokaliserat den där kreativa chefen till en för stunden oåtkomlig position precis bortom vetenskapens nuvarande kända domäner. Man kan undra vad som blir nästa reträttpost?

Aftonbladet
Dagen
DN