Inlägg med etiketten “Svenska kyrkan”

TV-perversionen bort 30 år för sent?

tisdag 22 februari 2011

Dagens tv-licens kan vara på väg bort. Riksdagens kulturutskott vill att finansieringen för public service ska utredas.” meddelar Dagens Nyheter i artikeln Tv-licensens framtid ska utredas.
I Svenska Dagbladet argumenterar ett par kristdemokrater för att det är Dags att avskaffa tv-avgiften: ”Efter förra veckans mediedebatt i riksdagen är det tydligt att samtliga partier tycker att det är viktigt att hitta en ny form för att finansiera public service.

Det är ju utomordentligt att TV-avgiftens avskaffande åter aktualiseras. Kanske kan den faktiskt komma att försvinna den här gången?

I så fall blir det ett ungefär 30 år försenat beslut!

Systemet med TV-licens fungerade hyfsat en gång i tiden när TV inte fanns i snart sagt alla hem, och apparaten ändå bara kunde användas till ett enda syfte. För det har alltid varit själva apparaten som varit licenspliktig, och fram till 80-talet kunde en TV nästan bara användas till en sak, och det var att se på sändningar från SVT.

Men saker började hända på 80-talet (eller t.o.m. tidigare) som gjorde en TV till betydligt mer än den hade varit. Fler kanaler kom till, först via satellit, och det mottogs då inte av de styrande i en anda av yttrandefrihet och mångfald precis.
”Parabolförbud” diskuterades faktiskt på allvar, för tänk om medborgarna skulle kunna se vad de ville på sin TV, helt utan statlig kontroll…
Videobandspelare började också bli vanliga vi den tiden, liksom spelkonsoler som använde TV:n. Tidiga datorer för hemmabruk använde ofta TV:n som monitor. Många suspekta saker störde med andra ord den s.k. ”ordningen”.

Avgiften togs fortfarande ut för att man kunde använda apparaten för att se SVT, och vid den tiden var det alltså fortfarande lite suspekt att använda den till något annat. Och så är det fortfarande, fastän SVT numera är en försvinnande liten del av vad en TV-ägare kan tänkas vilja se på sin apparat.

Gränserna för vad en TV kan användas till började alltså suddas ut redan för 30 år sedan. För inte lika länge sedan började det bli aktuellt att även ställa frågan vad som egentligen är en TV? Datorn är numera lika mycket TV som TV:n, och snart även mobiltelefonen, läsplattan… förutsatt endast att du kan använda den för att se SVT:s reguljära sändningar!

Enligt Radiotjänst i Kiruna gäller följande:
Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt.
”Avsedd” alltså, oavsett vad utrustningens ägare har ”avsett”. Enligt Radiotjänsts definition betyder nämligen ordet avsedd ”om det över huvud taget är tekniskt möjligt att använda utrustningen på detta sätt”.

Vidare:
Vilka kanaler du väljer att titta på har ingen betydelse, har du en tv-mottagare ska du betala radio- och tv-avgift.
Och det går inte att komma undan. Radio- och TV-lagen kräver att SVT:s sändningar går ut okodade via alla TV-nät (”must carry”). Lagen om TV-avgift tar sedan hand om själva indrivningen. De här undantagslagarna finns därför att förfaringssättet bryter mot både marknadsföringslagen och konkurrenslagen!

På Radiotjänsts hemsida kan man även läsa:
Alla hushåll som har tv-mottagare ska enligt lag betala radio- och tv-avgift. På så sätt är alla med och bidrar till radio och tv som är fri från kommersiell och politisk påverkan i SVT, Sveriges Radio och UR. Under 2011 är avgiften 2 076 kronor per år.

”På så sätt…” och sedan levererar man en slutsats som inte har med premissen att göra. SVT är kort sagt lika politiskt vinklat som sina medarbetare, och den kommersiella påverkan är oundviklig, exempelvis vid exponering av reklamskyltar och produkter. Men än värre använder man numera ”sponsorer”, d.v.s. företag är med och betalar programproduktion och får sina namn publicerade, men de reklamintäkterna är dolda under annat namn i SVT:s räkenskaper! Inbillar sig verkligen någon att det inte är betald reklam och att SVT är ”oberoende” bara för att det kallas för något annat?

SVT upplåter även programtid till ”Helgmålsringning”, ”Gudstjänst” och liknande, helt utan kritisk granskning. Detta är allt annat än ”oberoende” eftersom SVT i och med detta ensidigt tar ställning för religion och specifikt denna religion. SR lider f.ö. av exakt samma problem. Det är år 2011 långt kvar till den upplysta sekulära staten!

Låt oss också titta närmare på själva förevändningen för TV-avgiften.
Den brukar kallas för ”public service”, en tjänst till allmänheten alltså.
Redan här uppstår en konflikt. ”Public” är onekligen tillgängligheten, men det är inte ”service” att tvinga på något och kräva betalning för det.
Om man däremot gör kanalerna tillgängliga endast för den som betalar är det inte längre ”public”, och servicebegreppet blir samtidigt irrelevant.

Det kan alltså bara vara ”public service” enligt begreppets korrekta innebörd om sändningarna är både tillgängliga för alla och avgiftsfria.
Vem ska då betala? Jo, om staten precis som i dag anser att den ska förse medborgarna med TV, är det staten som ska betala, d.v.s. med skatteintäkter. Om det är rätt eller fel att staten över huvud taget producerar TV är en annan fråga.

Invändningen att public service-TV ”inte längre är oberoende” om den skattefinasieras är så imbecill att det är obegripligt varför det argumentet används av någon som vill bil tagen på allvar. Vi har av Riksdagen beslutade undantagslagar som reglerar både intäkterna och distributionen. SVT vill gärna fortsätta ha det så. Därför gör inte SVT något som riskerar den nuvarande ordningen. Men förhoppningsvis ändrar Riksdagen snart den här lagstiftningen i alla fall. Mer ”oberoende” än så handlar det faktiskt inte om!

Opartiskhet och oberoende är också unika argument för just radio och TV. Pressen har ingen motsvarighet till SR/SVT, och det har tydligen gått bra sedan 1645. Annars skulle du betala brevlådeavgift för att finansiera statens tidning som obeställd trycks ner i varje existerande brevlåda. För att slippa avgift skulle du tvingas avstå både brevlåda och allt du frivilligt vill betala för att få levererat till den. Nej, det skulle vi inte acceptera om det infördes, Men hade vi haft det i några hundra år skulle det säkert betraktas som lika ”självklart” som TV-avgift.

  • Lagen om TV-avgift ska skrotas och Radiotjänst i Kiruna AB läggas ner. Det spar 100 miljoner kr. per år men återupprättar framför allt en del av rättsstaten.
  • Den nuvarande stiftelsen och övriga maktordningen kan vi behålla, men TV-avgiften ska ersättas med ett årligt anslag ur statskassan.
  • Det ska även fortsättningsvis vara fritt, tillgängligt och enkelt att ta emot sändningar från SVT.
  • För att berättiga SVT:s existens ska uppdraget vara att enbart producera sådant som de kommersiella kanalerna inte gör bra eller inte gör alls, men där det finns ett allmänintresse att tillgodose.
  • Nyhetsrapportering och undersökande journalistik ska vara kärnverksamheter.
  • Mycket som är unikt för SVT bör fortsätta att ingå i programutbudet, men långt ifrån allt. Exempelvis ska Svenska kyrkans propaganda utgå tillsammans med andra särintressen såsom sport.
  • SVT ska inte sända från sådana särintressen utan samhällsnytta som ändå tillgodoses bättre av både reklamfinansierade och betalkanaler.
  • Kostnaderna för SVT bör kunna reduceras väsentligt när man inte längre producerar ”dokusåpor” och andra ”underhållningsprogram” som saknar samhällsnytta men som de kommersiella kanalerna redan producerar ändå. Antalet kanaler bör därmed också kunna reduceras.
  • För den som vill slippa reklam i TV finns faktiskt alternativ att välja att betala för frivilligt. Det utbudet kan bli större på en marknad där man frigör pengar som den myndige TV-ägaren får disponera efter eget gottfinnande.

Det mest väsentliga är dock att att Radiotjänsts perverterade indrivning med hot om besök av torpeder förbjuds omgående!